Title in original language
Vārdošana latviešu dziedināšanas tradīcijā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Humanities and Arts
Authors
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 25009508