Title in original language
Zinātniskā monogrāfija "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā."
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitāte
Publication Type
Monography
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Other humanities and arts, including the creative industries in science
Authors
Project
Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības (Letonika)
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 978-9934-17-3