Publications: Dace Markus

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 A note on native and non-native accentedness judgements Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Dzintra Bond, Verna Stockmal 2021
2 Bērnu latviešu valodas attīstība artikulācijas, normu un lingvistiskās vides šķēršļu joslā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus 2021
3 Latviešu valodas apguve. XII Starptautiskais baltistu kongress: starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums Dace Markus 2021
4 Pirmsskolas bērnu latviešu valoda: likumdošana un prakse Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus 2021
5 Exploration of Language Skills of Monolingual and Bilingual Pre-school Children -none- Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Svetlana Ušča 2020
6 Ievads runas un rakstu kultūrā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus, Anna Vulāne 2020
7 Pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērnu runas ieraksti Latgalē: norise, rezultāti, secinājumi. -none- Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Kārlis Markus, Tija Zīriņa, Alise Valtere, Marta Jakušina 2020
8 Rhythm in Latvian songs and poems: past and present. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Dzintra Bond, Linda Shockey 2020
9 Assessment tools of Latvian language aquisition: problems and application versions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2019
10 Bērnu runas specifika izglītības aktualitātes kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus 2019
11 Education in state language: problems and necessary solutions in pre-school education institutions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Kārlis Markus, Tija Zīriņa 2019
12 Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā. Monogrāfija. Rīga: Zinātne, 2018 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Dace Markus 2018
13 Quantity and duration in Latvian Songs from World War I: Some Preliminary Observations Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Bond, Dace Markus, Linda Shockey 2018
14 Articulation accuracy in monolingual Latvian-speaking preschoolers: results of a large-scale population study Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Roberts Darģis, Martin Krämer, Dace Markus, Olga Urek 2017
15 Augšzemnieku dialekta pazīmes latviešu bērnu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Lidija Leikuma, Dace Markus 2017
16 International Project LAMBA Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
17 Latviešu valodas fonēmu izrunas pārbaudes materiāli: lingvistiskais un logopēdiskis aspekts. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Baiba Trinīte 2017
18 Līdzskaņu fonēmu un to savienojumu izrunas salīdzinošā analīze projekta LAMBA izmēģinājuma pārbaudē un nobeigumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ilze Auziņa, Solveiga Čeirane, Martins Kremers, Dace Markus, Olga Ureka 2017
19 New knowledge and skills in Latvian language acquisition. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
20 Vecāku aptaujas nozīme bērnu valodas pētījumos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Anna Vulāne 2017
21 Velta Rūķe-Draviņa – projekts “Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas, lietojums” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Anna Vulāne 2017