Title in original language
Pirmsskolēnu latviešu valodas apguves rezultāti Latvijā: Kurzemē, Rīgā un Latgalē.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Latviešu valodas apguve. 1, 7-29 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Project
Valsts pētījumu programma “Latviešu valoda”
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.37384/LVA.2021.001, ISBN 978-9934-608-09-4