Publications: Tija Zīriņa

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērnu runas ieraksti Latgalē: norise, rezultāti, secinājumi. -none- Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Kārlis Markus, Tija Zīriņa, Alise Valtere, Marta Jakušina 2020
2 Assessment tools of Latvian language aquisition: problems and application versions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2019
3 Education in state language: problems and necessary solutions in pre-school education institutions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Kārlis Markus, Tija Zīriņa 2019
4 International Project LAMBA Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
5 New knowledge and skills in Latvian language acquisition. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2017