Title in original language
Kompetenču pieeja un latviešu valodas apguve pirmsskolā: problēmas un risinājumi
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Latviešu valodas apguve. XIII Starptautiskais baltistu kongress: rakstu krājums. 57-72 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Institute of Educational Sciences (IES)
Field of research
Educational sciences
DOI, ISBN, ISSN
DOI https://doi.org/10.37384/LVA.2021.001, ISBN 978-9934-6080-10-0