Publications: Kurzeme Institute of Humanities (KIH)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Antana Šķēmas stāsts “Īzāks” un Ēvalda Vilka stāsts “Pusnakts stundā”: holokausta traumas naratīvs 20. gadsimta 60. gados. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Zanda Gūtmane 2022
2 Bārta: Malēnija. Filma – mācību materiāls folklorā un reģionālistikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus, Agris Anziķis, Verners Bokums 2022
3 Cita diena ar malēniešiem. Filma – mācību materiāls dialektoloģijā, kultūras vēsturē un latviešu valodas kursos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus 2022
4 ..un aiz katrām durvīm.. (Par Evitas Hofmanes stāstu krājumu “Durvis”) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
5 “Desmitgades iekšiņa un āriņa”. Anotācija A. Miglas autorizdevumam “Mūsu Klaipēdas kursiņš” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
6 “Paaudzes sajūtu anatomija.” Ekspresrecenzija par Liepājas teātra aktierkursa diplomdarba izrādi “Diagnoze – jaunība” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
7 “Spēt būt atklātam.” Intervija ar aktieri Juri Bartkeviču Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
8 “Teātris pasaules līdzsvara meklējumos.” Kritiķa dienasgrāmata septembrī Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
9 “Unisonā pa trepēm uz augšu”. Intervija ar aktrisi Daci Bonāti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
10 „Atviros durys“: Liepojos universiteto (Latvija) profesorę Zandą Gūtmanę kalbina literatūrinio internetinio latvių žurnalo punctum vyriausiasis redaktorius Artis Ostups Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
11 „Savējais un svešais Harija Skujas dzejā: represētā pieredze” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2021
12 2020. gada otrais pusgads Kurzemes Humanitārajā institūtā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anita Helviga 2021
13 A note on native and non-native accentedness judgements Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Bond, Verna Stockmal, Dace Markus 2021
14 Academic Writing in the Baltic States: Introducing the Bwrite project Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Anni Jürine, Djuddah Leijen, Helen Hint, Jolanta Sinkuniene, Christer Johansson, Nicholas Groom 2021
15 Atrastais laiks un valoda (Par Kristīnes Želves romānu “Grosvaldi”) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
16 Atskaņotājmākslas attīstība Liepājā un Otrā pasaules kara ietekme uz mūziķu likteņiem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2021
17 Bērnu latviešu valodas attīstība artikulācijas, normu un lingvistiskās vides šķēršļu joslā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus 2021
18 Die Bedeutung der Redekorpora in der Erforschung der zielsprachlichen Verdolmetschung Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Gaile 2021
19 Die Konzeption der Religion bei Hermann Hesse Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Juris Kastiņš 2021
20 Draugos ar zinātni: zinātniskie aspekti Jāņa Veseļa daiļradē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2021
21 Dzimtās un otrās latviešu valodas prasme pirmsskolas vecumā: vārdu krājums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Valentina Kaļiņina 2021
22 Edvarts Virza un Jānis Akuraters: dubultportrets Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2021
23 Ērika Kūļa prozas pasaulē ciemojoties Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2021
24 Funktionen des Erzählers im letzten Roman von Christa Wolf “Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Juris Kastiņš 2021
25 Gramatikas mācību satura variācijas pamatizglītības posmā: latviešu valodas standartu analīze (1992–2018). Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2021