Publications: Kurzeme Institute of Humanities (KIH)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 “Forschungen der lettischen Heiltradition: die interdisziplinären Aspekte“ Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Ieva Ančevska 2018
2 „Vēl taigas grāmatu lasu”: Olafa Gūtmaņa Sibīrijas pieredzes fenomens Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2018
3 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication 2018
4 Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2018
5 Bilingvālo rusofono pirmsskolas vecuma bērnu latviešu runas specifika : promocijas darba kopsavilkums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Promotion work Ingēra Tomme-Jukēvica 2018
6 Daudz labu aktierdarbu. Liepājas teātra 2017./2018. gada sezonas izvērtējums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
7 Drama With Export Potential Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde, Lauma Mellēna-Bartkeviča 2018
8 Džeimsa Džoisa vasaras skola Dublinā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Sigita Ignatjeva 2018
9 Eiropas teātris un politiskā realitāte. Piezīmes par Eiropas teātra balvas 17. gadskārtas un Eiropas Jaunās teātra realitātes balvas 15. gadskārtas forumu 14.–18. novembrī Sanktpēterburgā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
10 Eposa un ar to saistīto jēdzienu nosaukumi latviešu terminoloģijas attīstības gaitā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
11 Filozofisko ideju recepcija Paula Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2018
12 Floras leksikas dinamika Sventājas izloksnē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2018
13 Gotharda Frīdriha Stendera ieguldījums latviešu bērnu lasītmācīšanā 18. gadsimta beigās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2018
14 Interjekcijas Lejaskurzemes izloksnēs: izpētes iespējas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2018
15 Kultūrprocesu daudzveidība. Tradīciju un novatorisma krustpunkti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2018
16 Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Promotion work Ieva Ančevska 2018
17 Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Daiga Straupeniece 2018
18 Latviešu valodas apguve Varšavā : intervija ar Varšavas Universitātes Polonistikas fakultātes latviešu valodas lektorēm Lieni Gūtmani un Martu Gžibovsku Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
19 Latviešu valodas mācību saturs laiku laikos. Ko? Cik? un Vai (vispār)? Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece 2018
20 Latviešu valodas ortoepija un ortogrāfija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dzintra Šulce 2018
21 Latviešu valodas ortoepija vēsturiskā aspektā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2018
22 Leksikogrāfija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
23 Liepāja man rādījās sapņos! Apraksts par LiepU mācībspēku, mākslinieku Mārtiņu Krūmiņu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2018
24 Literatūras un valodas vēsture tulkojumā: "Hēlija vēršu" tulkošanas dažādās stratēģijas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2018
25 Literatūrzinātnes termina "ziņģe" evolūcija kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018