Publications: Kurzeme Institute of Humanities (KIH)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 “Iezied debesīs Rožu laukums…” [O. Gūtmanim – 95] Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2022
2 Antana Šķēmas stāsts “Īzāks” un Ēvalda Vilka stāsts “Pusnakts stundā”: holokausta traumas naratīvs 20. gadsimta 60. gados. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Zanda Gūtmane 2022
3 Bārta: Malēnija. Filma – mācību materiāls folklorā un reģionālistikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus, Agris Anziķis, Verners Bokums 2022
4 Cita diena ar malēniešiem. Filma – mācību materiāls dialektoloģijā, kultūras vēsturē un latviešu valodas kursos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus 2022
5 Dažu nozīmīgu krievu autoru darbu rezonanse Latvijā politiskā atkušņa laikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Zanda Gūtmane 2022
6 Dzīve teātra koordinātās. Videointervija ar aktrisi Ainu Kareli 80. jubilejas noskaņā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2022
7 Esamības koncentrāts. Par Gundegas Repšes grāmatu “Sarunas ar Sīko” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2022
8 Expectations of the Latvian Dictionary Users on the Ideal Terminological Dictionary Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Elīna Peina, Anita Helviga 2022
9 Galvenie problēmjautājumi projekta pētījuma "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca" īstenošanās sākumposmā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
10 Hamlets ledusaukstajā pasaulē. Recenzija par Latvijas Nacionālās operas iestudējumu “Hamlets” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2022
11 Ievads runas un rakstu kultūrā. Skolotāju izglītības joma: Valoda Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anna Vulāne, Dace Markus 2022
12 Izaicinājumu un meklējumu laiks iespēju izteikšanā, satura un formas atklāsmē. Priekšvārds Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anita Helviga 2022
13 Kad vecenīte ar meitiņu sarunājas: Ainas Pāvulītes un Lauras Andersones dzeja Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2022
14 Latviešu valodas dialektu atlantā neiekļauto dotumu nozīme Lejaskurzemes izlokšņu izpētē / The Importance of Lower Kurzeme Subdialects’ Data not Included in the Atlas of the Latvian Dialects Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2022
15 Latviešu valodas elektroniskā rokasgrāmata - didaktikas un tehnoloģiju korelācija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Diāna Laiveniece, Ilze Auziņa 2022
16 Latviešu valodas gramatikas izdevums angļu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Linda Lauze 2022
17 Liepājas operai – 100 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2022
18 Liepājas Universitātes folkloras krājuma veidošanās, apstrāde un digitālā pieejamība Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2022
19 Look at the Graves!: Cemeteries as Guided Tourism Destinations in Latvia Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anna Elizabete Griķe, Solvita Berra, Karīna Krieviņa 2022
20 Malēniešu mēlē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus 2022
21 Mēs iznācām, lai ieraudzītu zvaigznes. Par Leona Brieža romānu “Skuķe” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2022
22 Mūzu kalnā kāpēji Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2022
23 Petrenko dialogā ar sabiedrību. Recenzija par režisora Dmitrija Petrenko trim projektiem – izrādēm “Dauka. Labie vārdi”, “Yen” un A. Maskata autorvakaru Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2022
24 Stāsts par slavenu vijoli un Melngaiļskolas dārzu. Kultūrvēsturisks pētījums par Bahmaņu dzimtu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2022
25 Studentu lingvistiskā attieksme pret kļūdām svešvalodu apguvē un lietojumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2022