Title in original language
Antana Šķēmas stāsts “Īzāks” un Ēvalda Vilka stāsts “Pusnakts stundā”: holokausta traumas naratīvs 20. gadsimta 60. gados.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Letonica. 45, 52–76 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
DOI: 10.35539/LTNC.2022.0045.Z.G.52.77, ISSN 1407-3110