Title in original language
Galvenie problēmjautājumi projekta pētījuma "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca" īstenošanās sākumposmā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitātes rakstu krājums "Vārds un tā pētīšanas aspekti" nr. 26. 225-235 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Educational sciences, Linguistics and Literary science
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.37384/VTPA.2022.26.001, ISSN 2661-5819