Publications: Diāna Laiveniece

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Galvenie problēmjautājumi projekta pētījuma "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca" īstenošanās sākumposmā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
2 Latviešu valodas elektroniskā rokasgrāmata - didaktikas un tehnoloģiju korelācija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Diāna Laiveniece, Ilze Auziņa 2022
3 Studentu lingvistiskā attieksme pret kļūdām svešvalodu apguvē un lietojumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2022
4 Unerstanding the Concept of Health Literacy in the Educational Environment: A Pilot Study Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Kravale, Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
5 Zinātniskā raksta nobeiguma daļa: saturs, struktūra, valoda. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2022
6 Academic Writing in the Baltic States: Introducing the Bwrite project Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Anni Jürine, Djuddah Leijen, Helen Hint, Jolanta Sinkuniene, Christer Johansson, Nicholas Groom 2021
7 Gramatikas mācību satura variācijas pamatizglītības posmā: latviešu valodas standartu analīze (1992–2018). Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2021
8 Latviešu zinātnes valodas pētniecības virzieni 21. gadsimtā: literatūras apskats Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Agnese Dubova 2021
9 Pirmais teikums: zinātniskā raksta pieteikums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2021
10 Possibility of Determining Argumentation in Social Science Articles: The Case of Latvian. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Lele-Rozentāle, Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Baiba Egle 2021
11 VĀRDA DOŠANA UN ŅEMŠANA KĀ RUNAS AKTS Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2021
12 Web application ⇜latvian language of science⇝ for academic and research text types and phrases Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Raitis Ralfs Vecmanis, Raita Rollande, Agnese Dubova, Diāna Laiveniece 2021
13 Zinātnes valoda: stils, teksts, konteksts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Dzintra Lele-Rozentāle, Egita Proveja, Dzintra Šulce, Mērija Džeina Karija, Terēza M.Lillisa, Kordula Meisnere, Baiba Egle, Līva Vecvagare, Artūrs Viļums, Dana Tihomirova, Iveta Kopankina, Sindija Ansberga, Veronika Mahmudova, Ance Putniņa, Kristīne Tomase 2021
14 Infinitīva izvēle un lietojums mērķa formulējumā zinātniskajos rakstos latviešu valodā (2008–2018) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2020
15 Latvian Language of Science Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Dzintra Lele-Rozentāle, Dzintra Šulce, Egita Proveja, Raita Rollande, Baiba Egle, Iveta Kopankina, Līva Vecvagare, Artūrs Viļums, Raitis Ralfs Vecmanis, Sindija Ansberga, Dana Tihomirova, Veronika Mahmudova, Ance Putniņa, Kristīne Tomase 2020
16 Nacionālā valoda zinātnē: Latvijas piemērs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Egita Proveja, Baiba Egle 2020
17 National language in science: The case of Latvian Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Egita Proveja, Baiba Egle 2020
18 Valodas kļūdas svešvalodu apguves procesā: studentu pieredzes atspoguļojums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2020
19 Valodas struktūras izpratne 7.–12. klasē. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2020
20 Valodu apguve: problēmas un perspektīva, XVI : zinātnisko rakstu krājums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Diāna Laiveniece 2020
21 Aizputes mācītāja Johana Georga Goldmaņa ieguldījums latviešu bērnu rakstītmācībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2019
22 Apgūt jaunu valodu nozīmē labāk izprast pasauli, kurā dzīvojam//Learning a New Language Means Better Understanding the World We Live in : Priekšvārds/Preface Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece 2019
23 Latviešu valodas apguve Čehijā : intervija ar Kristīni Anti – latviešu valodas docētāju Kārļa Universitātē Prāgā un Masarika Universitātē Brno Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2019
24 Noteiktības (kategoriskuma) un nenoteiktības (pieļāvuma) izteikšanas iespējas latviešu zinātnes valodā.//Certainty (categoricality) and uncertainty (possibility) – opportunities for expression in the Latvian scientific language. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2019
25 Valodu apguves pētniecību popularizējot : hronika Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece 2019
  • 1
  • 2