Publications: Other publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 "Lēnā" māksla, tomātu audzēšana un ilgtspēja -none- Other publications Maija Demitere 2018
2 “Forschungen der lettischen Heiltradition: die interdisziplinären Aspekte“ Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Ieva Ančevska 2018
3 Atvērtā laboratorija, Virtuves sarunas, Gaismas darbi un daudz citu mākslas projektu – Liepājas universitātes jauno mediju mākslas studentu, pētnieku un docētāju aktivitātes pavasara semestrī -none- Other publications Anna Priedola, Ieva Vīksne 2018
4 Baltijas konteksts -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
5 Blooming in the dark Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
6 Cēloņi, kas mūs virzījuši -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
7 Daudz labu aktierdarbu. Liepājas teātra 2017./2018. gada sezonas izvērtējums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
8 Drama With Export Potential Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde, Lauma Mellēna-Bartkeviča 2018
9 Džeimsa Džoisa vasaras skola Dublinā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Sigita Ignatjeva 2018
10 Ēdiens mākslā un kultūrā: saimniecisko attiecību estētika -none- Other publications Anna Priedola 2018
11 Egona Līva piemiņas balva „Krasta ļaudis” -none- Other publications Linda Zulmane 2018
12 Eiropas teātris un politiskā realitāte. Piezīmes par Eiropas teātra balvas 17. gadskārtas un Eiropas Jaunās teātra realitātes balvas 15. gadskārtas forumu 14.–18. novembrī Sanktpēterburgā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
13 Ieskats Piejūras pilsētu literārās akadēmijas darbībā -none- Other publications Linda Zulmane 2018
14 Īpašie spēles noteikumi -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
15 Latviešu valodas apguve Varšavā : intervija ar Varšavas Universitātes Polonistikas fakultātes latviešu valodas lektorēm Lieni Gūtmani un Martu Gžibovsku Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
16 Latviešu valodas mācību saturs laiku laikos. Ko? Cik? un Vai (vispār)? Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece 2018
17 Latviešu valodas ortoepija un ortogrāfija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dzintra Šulce 2018
18 Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa -none- Other publications Linda Zulmane 2018
19 Leonida Cipkina romāns „Vasara Bādenē” jeb Dostojevskis vienpadsmit rindkopās -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
20 Liepājas mākslas notikumi: Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas nodaļas docētāju radošā darbība 2017.gada otrajā pusgadā Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
21 Mēs nākam no vecāku neizdzīvotās bērnības -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
22 On earth and in the air -none- Other publications Mārtiņš Krūmiņš 2018
23 Pārāk blīvs mežs apēd koku savdabību. Ekspresrecenzija par Liepājas teātra izrādi Kleo-Kleo-Kleo-Patra. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
24 Rēķini galvā. Prāta asināšana no 9 līdz 99 gadiem Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Other publications Vaira Kārkliņa 2018
25 Rezignētas zobgalības simtgades sakarā. Recenzija par Valtera Sīļa iestudēto „Liepāja – Latvijas galvaspilsēta” Liepājas teātrī Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
  • 1
  • 2