Publications: Other publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 „Gadu gredzeni” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
2 „Mīlestība” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
3 „Smalkās kaites” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
4 Alberts Bels Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
5 Cilvēki laivās. Romāns Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
6 Divpadsmit kilometri. Stāsts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
7 Eriks Ādamsons Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
8 Ēvalds Vilks. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
9 Ievads runas un rakstu kultūrā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus, Anna Vulāne 2020
10 Latvian Language of Science Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Dzintra Lele-Rozentāle, Dzintra Šulce, Egita Proveja, Raita Rollande, Baiba Egle, Iveta Kopankina, Līva Vecvagare, Artūrs Viļums, Raitis Ralfs Vecmanis, Sindija Ansberga, Dana Tihomirova, Veronika Mahmudova, Ance Putniņa, Kristīne Tomase 2020
11 Lokāmie tagadnes aktīvie divdabji Lejaskurzemes izloksnēs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Ieva Ozola 2020
12 Mirdza Ķempe Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
13 Olafs Gūtmanis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
14 Pētījums par lietuviešu režisoru Artūru Areimu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2020
15 Pusnakts stundā. Stāsts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
16 Recenzija: Blaumanis divu kultūru krustpunktā. (Füllmann, Rolf, Johanning-Radžienė, Antje, Kalnačs, Benedikts, Kaulen, Heinrich. (Hrsg.) (2019). Rūdolfs Blaumanis (1863–1908). Lettische Moderne und deutschsprachige Literatur. Bielefeld: Aisthesis Verlag. 313 S.) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
17 Recenzija: Gaidītā un saņemtā samērs. Par Janas Egles stāstu krājumu Dzimšanas diena Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
18 Recenzija: Oda paviršuma praviešiem. Par Ilzes Jansones romānu Vīru lietas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
19 Recenzija: Upura spēks un varas vājums. Par Kristinas Sabaļauskaites romānu Pētera imperatore Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
20 Recenzija: Vai mums ir kopīgas debesis? Par Ingas Žoludes un Tīta Aleksejeva grāmatu Livonijas debesis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
21 Satikšanās augstskolu darbā -none- Other publications Mirdza Paipare 2020
22 Saucēja balss. Romāns Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
23 Solījuma pildīšana. Saruna ar publicistu, rakstnieku, tulkotāju Franku Gordonu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
24 Vizma Belševica Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
25 Apgūt jaunu valodu nozīmē labāk izprast pasauli, kurā dzīvojam//Learning a New Language Means Better Understanding the World We Live in : Priekšvārds/Preface Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece 2019