Publications: Vēsma Lēvalde

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Dzīve teātra koordinātās. Videointervija ar aktrisi Ainu Kareli 80. jubilejas noskaņā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2022
2 Hamlets ledusaukstajā pasaulē. Recenzija par Latvijas Nacionālās operas iestudējumu “Hamlets” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2022
3 Liepājas operai – 100 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2022
4 “Desmitgades iekšiņa un āriņa”. Anotācija A. Miglas autorizdevumam “Mūsu Klaipēdas kursiņš” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
5 “Paaudzes sajūtu anatomija.” Ekspresrecenzija par Liepājas teātra aktierkursa diplomdarba izrādi “Diagnoze – jaunība” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
6 “Spēt būt atklātam.” Intervija ar aktieri Juri Bartkeviču Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
7 “Teātris pasaules līdzsvara meklējumos.” Kritiķa dienasgrāmata septembrī Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
8 “Unisonā pa trepēm uz augšu”. Intervija ar aktrisi Daci Bonāti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
9 Atskaņotājmākslas attīstība Liepājā un Otrā pasaules kara ietekme uz mūziķu likteņiem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2021
10 Oļģerta Krodera radošā rokraksta izpausmes publicistikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2021
11 Piemares ļaudis un likteņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ieva Ozola, Brigita Bušmane, Gita Vanaga, Daiga Straupeniece, Krišs Kapenieks, Anita Helviga, Vēsma Lēvalde, Anda Kuduma, Inta Dišlere 2021
12 Valentīna Freimane un "kultūras kults" Liepājā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2021
13 Vilku likumu jūtīgā versija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
14 Digimodernisms teātrī - perspektīva un naratīvs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2020
15 Lai virsuzdevums būtu māksla Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2020
16 Latvian Theatre in Digital Age Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2020
17 Pētījums par lietuviešu režisoru Artūru Areimu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2020
18 Klasika un laikmetīgā teātra valoda: Viljama Šekspīra "Hamlets" Kauņas Nacionālajā Drāmas teātrī. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2019
19 Konceptuāls stāsta noraidījums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2019
20 Opera Liepājā - personības un likteņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2019
21 Teātris tehnoloģiju laikmetā. Digimodernisms un teātra teksts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2019
22 Daudz labu aktierdarbu. Liepājas teātra 2017./2018. gada sezonas izvērtējums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
23 Drama With Export Potential Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde, Lauma Mellēna-Bartkeviča 2018
24 Eiropas teātris un politiskā realitāte. Piezīmes par Eiropas teātra balvas 17. gadskārtas un Eiropas Jaunās teātra realitātes balvas 15. gadskārtas forumu 14.–18. novembrī Sanktpēterburgā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
25 Liepāja man rādījās sapņos! Apraksts par LiepU mācībspēku, mākslinieku Mārtiņu Krūmiņu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2018
  • 1
  • 2