Title in original language
“Desmitgades iekšiņa un āriņa”. Anotācija A. Miglas autorizdevumam “Mūsu Klaipēdas kursiņš”
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Teātra Vēstnesis, 4
Publication Type
Other publications
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Humanities and Arts
Authors
DOI, ISBN, ISSN
-