Publications: Daiga Straupeniece

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Substantīvu piedēkļu -el- un -ēn- lietojums Būtiņģes un Sventājas latviešu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2022
2 Piemares ļaudis un likteņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ieva Ozola, Brigita Bušmane, Gita Vanaga, Daiga Straupeniece, Krišs Kapenieks, Anita Helviga, Vēsma Lēvalde, Anda Kuduma, Inta Dišlere 2021
3 Sventājas bibliotēka Lietuvā: vēsture, grāmatas un latvietība. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2021
4 Ethnoculture Characteristics of the Baltic Nations in Turkestan (1867–1924) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece, Sherzodjon Choriev 2020
5 Ethnoculture of The Baltic Nation in Turkestan (1867–1917) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece, Sherzodjon Choriev 2020
6 Par kādu žemaišu konstrukciju ar verbu ļubēt Sventājas latviešu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2020
7 Personvārdi Būtiņģes un Sventājas latviešu dzimtās XX–XXI gadsimtā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2020
8 Kuršu kultūras biedrības vadītājs Miķelis Balčus: personība un darbi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2019
9 Lingvistiskās īpatnības Būtiņģes un Sventājas teicējas XX gadsimta 60. gadu vēstulēs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2019
10 Floras leksikas dinamika Sventājas izloksnē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2018
11 Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Daiga Straupeniece 2018
12 Faunas leksikas dinamika Sventājas izloksnē: putni un kukaiņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2017
13 Latviešu valodas situācija Lietuvas pierobežā: anketēšanas rezultāti par Sventājas izloksni Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2017
14 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017