Title in original language
Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University, University of Latvia
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Vēsture un arheoloģija, Linguistics and Literary science, Music, Visual arts and Architecture
Project
Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības (Letonika)
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 9789934569241