Title in original language
Lingvistiskās īpatnības Būtiņģes un Sventājas teicējas XX gadsimta 60. gadu vēstulēs
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vārds un tā pētīšanas aspekti
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 1407–4737