Title in original language
Latviešu valodas situācija Lietuvas pierobežā: anketēšanas rezultāti par Sventājas izloksni
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Piemares ļaudis un likteņi
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Project
Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības (Letonika)
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 9789934569241