Publications: 2018

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 "Lēnā" māksla, tomātu audzēšana un ilgtspēja -none- Other publications Maija Demitere 2018
2 “Forschungen der lettischen Heiltradition: die interdisziplinären Aspekte“ Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Ieva Ančevska 2018
3 „Vēl taigas grāmatu lasu”: Olafa Gūtmaņa Sibīrijas pieredzes fenomens Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2018
4 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication 2018
5 Analysis of eco-innovation trends and development opportunities in Latvia Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža 2018
6 Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2018
7 Atvērtā laboratorija, Virtuves sarunas, Gaismas darbi un daudz citu mākslas projektu – Liepājas universitātes jauno mediju mākslas studentu, pētnieku un docētāju aktivitātes pavasara semestrī -none- Other publications Anna Priedola, Ieva Vīksne 2018
8 Baltijas konteksts -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
9 Bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirmsskolā -none- Promotion work Jana Grava 2018
10 Bilingvālo rusofono pirmsskolas vecuma bērnu latviešu runas specifika : promocijas darba kopsavilkums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Promotion work Ingēra Tomme-Jukēvica 2018
11 Biruta Petre "Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi. Lietvārdi" -none- Monography Biruta Petre 2018
12 Blooming in the dark Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
13 Cēloņi, kas mūs virzījuši -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
14 Cenzūras ietekmes virzieni latviešu grāmatniecības un publicistikas attīstībā līdz Latvijas valsts neatkarības iegūšanai (1918) Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Sandra Veinberga 2018
15 Challenges in Promoting the Development of Reading Skills. -none- Scientific publication Dagnija Deimante 2018
16 Characteristics of Youth Civic Engagement in Liepaja city. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
17 Comparative analysis of career choices by students in Latvia and the UK Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža 2018
18 COMPUTER-AIDED MECHATRONIC DEVICES: AESTHETIC DESIGN WITH AN EMPHASIS ON GENERALIZED GOLDEN RATIO Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Šarifs Guseinovs, Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, Ilva Magazeina, Uldis Žaimis 2018
19 Daudz labu aktierdarbu. Liepājas teātra 2017./2018. gada sezonas izvērtējums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
20 Die Darstellung der Beziehungen zwischen den Deutschbalten und den Letten im Roman von Elisabeth Josephi „Ohne Land” -none- Scientific publication Juris Andrejs Kastiņš 2018
21 Digital natives and intrapersonal communication Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Sandra Veinberga 2018
22 Diversity of public relations education in higher education institutions of Latvia -none- Scientific publication Inga Pūre 2018
23 Drama With Export Potential Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde, Lauma Mellēna-Bartkeviča 2018
24 Džeimsa Džoisa vasaras skola Dublinā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Sigita Ignatjeva 2018
25 E-material Creating and Formatting Application Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Kristīne Mackare, Maksims Žigunovs 2018