Publications: Ingūna Griškēviča

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzēs Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2021
2 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2020
3 The psychological impact of changing habits in contemporary communication on education processes Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2020
4 Education and Decline of Cognitive Abilities in Late Adulthood -none- Scientific publication Ingūna Griškēviča 2018