Title in original language
Studentu vajadzību izvērtējums iekļaujošas augstākās izglītības nodrošināšanai
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Pedagoģija: teorija un prakse. 11, 82.–95. lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Institute of Educational Sciences (IES)
Field of research
Educational sciences
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi: https://doi.org/10.37384/PTP.2022.11.082