Publications: Dace Stieģele

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Caurviju prasmju pilnveides aspekti augstskolu studiju procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele 2021
2 Izglītība un subjektīvā labizjūta pieaugušo dzīves kvalitātes novērtējuma kontekstā -none- Scientific publication Mirdza Paipare, Dace Stieģele 2020
3 Runas un valodas traucējumi, to korekcija un profilakse mūzikas terapijas praksē -none- Scientific publication Mirdza Paipare, Dace Stieģele 2020