Publications: Institute of Educational Sciences (IES)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 21st century skills in the context of life quality Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inga Zeide, Indra Odiņa 2020
2 About Values of an International Education Project Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Anita Līdaka, Alīda Samuseviča 2020
3 Culture of pedagogical interaction in educational process management Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2020
4 Debašu didaktiskās strukturēšanas pieeja svešvalodu apguvē vecāko klašu skolēniem Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020
5 E-studiju tehnoloģijas jauniešu drošības veicināšanā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kaspars Vārpiņš, Alīda Samuseviča 2020
6 Garīgums un pasaules redzējums augstākās izglītības kontekstā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lāsma Latsone, Dzintra Iliško 2020
7 MAIN FEATURES OF QUALITATIVE LEARNING SPACE AND PRE-SCHOOL CHILDREN LANGUAGE DEVELOPMENT Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Agrita Tauriņa 2020
8 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2020
9 Opportunities to Learn History and Culturology and to Develop Digital Competence in the Age of Information Technology Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Dina Bethere 2020
10 Pamatizglītības standarta raksturojums kontekstā ar 9.klašu skolēnu vērtību sistēmas un atbildības veidošanos Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
11 Pedagogical Aspects of Awareness Formation of Visual Art Language Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Klāsone 2020
12 Pedagoģiskās kompetences refleksija profesionālajā izaugsmē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Santa Striguna 2020
13 Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls Institute of Educational Sciences (IES) Monography Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
14 Provision of Interprofessional Collaboration Quality within the Framework of Social Services Working with Families of Children with Special Needs Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Svetlana Lanka, Ilze Durņeva, Dace Erkena 2020
15 Resources of Students’ Creativity for Competence Approach Implementation in Higher Education in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Arturs Medveckis, Tamāra Pīgozne, Svetlana Ušča, Aivars Pīgoznis 2020
16 Students’ self – directed learning in the process of debating Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020
17 Teachers' Attitude and its Role in the Implementation of Sustainable Inclusive Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Linda Pavītola, Svetlana Ušča 2020
18 The analysis of emas efficiency in industrial companies: A case of Lithuania Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Olga Anne, Dovile Aleknavičiūtė, Tatjana Paulauskiene, Rasa Viederyte, Žaneta Stasiškienė, Lilita Ābele 2020
19 The Development of Social Workers’ Professional Competence in Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Santa Striguna 2020
20 The impact of international youth exchange projects – becoming competent citizens Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs 2020
21 THE IMPACT OF THE MIGRATION CRISIS AND POSSIBLE SOLUTIONS IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane, Pāvels Jurs 2020
22 The psychological impact of changing habits in contemporary communication on education processes Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2020
23 The Russian Language in Latvia - The Historic Linguistic Situation Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
24 The value and topicality of feedback in improving the learning process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Elita Špehte 2020
25 Vispārīgā didaktika skolotāju sagatavošanas programmās Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2020