Publications: Institute of Educational Sciences (IES)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Action research for creating networks in pedagogical practice. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lāsma Latsone, Linda Pavītola 2021
2 Caurviju prasmju pilnveides aspekti augstskolu studiju procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele 2021
3 Historical Background of Artistic Education in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Klāsone 2021
4 Kompetences jēdziena izpratne pedagogu tālākizglītībā un mūžizglītībā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2021
5 Latviešu mācībvalodas un mazākumtautību izglītības iestāžu vidusskolēnu latviešu valodas kompetence: salīdzinošais pētījums Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2021
6 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzēs Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2021
7 Mūzikas terapija II: pētniecība, pieredze, prakse, atmiņas Institute of Educational Sciences (IES) Monography Mirdza Paipare 2021
8 MŪZIKAS TERAPIJA: Metodes un tehnikas Institute of Educational Sciences (IES) Monography Mirdza Paipare 2021
9 Studentu veselīga dzīvesveida paradumi emocionālai labjūtei Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Helēna Vecenāne 2021
10 The research of Latvian Language Competence of Secondary Education Institution Graduates for Career Development. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2021
11 Use of the concept of competence in adult education in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2021
12 21st century skills in the context of life quality Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inga Zeide, Indra Odiņa 2020
13 About Values of an International Education Project Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Anita Līdaka, Alīda Samuseviča 2020
14 Culture of pedagogical interaction in educational process management Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2020
15 Debašu didaktiskās strukturēšanas pieeja svešvalodu apguvē vecāko klašu skolēniem Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020
16 E-studiju tehnoloģijas jauniešu drošības veicināšanā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kaspars Vārpiņš, Alīda Samuseviča 2020
17 Garīgums un pasaules redzējums augstākās izglītības kontekstā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lāsma Latsone, Dzintra Iliško 2020
18 MAIN FEATURES OF QUALITATIVE LEARNING SPACE AND PRE-SCHOOL CHILDREN LANGUAGE DEVELOPMENT Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Agrita Tauriņa 2020
19 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2020
20 Opportunities to Learn History and Culturology and to Develop Digital Competence in the Age of Information Technology Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Dina Bethere 2020
21 Pamatizglītības standarta raksturojums kontekstā ar 9.klašu skolēnu vērtību sistēmas un atbildības veidošanos Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
22 Pedagogical Aspects of Awareness Formation of Visual Art Language Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Klāsone 2020
23 Pedagoģiskās kompetences refleksija profesionālajā izaugsmē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Santa Striguna 2020
24 Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls Institute of Educational Sciences (IES) Monography Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
25 Provision of Interprofessional Collaboration Quality within the Framework of Social Services Working with Families of Children with Special Needs Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Svetlana Lanka, Ilze Durņeva, Dace Erkena 2020