Publications: Institute of Educational Sciences (IES)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Ieskats mākslas valodas izpratnes atsevišķos jautājumos Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Klāsone 2019
2 Interconnections Between Teachers’ Attitude and Inclusive Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Linda Pavītola, Svetlana Ušča 2019
3 LIFE-LONG LEARNING SIGNIFICANT FACTOR FOR THE HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Tatjana Koķe, Alīda Samuseviča, Anna Tatarinceva 2019
4 Mentor’s support at the initial stage of career counsellors’ professional activity. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Nellija Eglīte-Briede, Jana Grava, Lāsma Latsone, Ilze Miķelsone 2019
5 Pamatizglītības skolotāja profesionalitāte mācību satura un valodas integrētas apguves nodrošināšanai. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2019
6 Pedagogical Leadership Aspects of Latvian Vocational Education Institutions’ Leaders. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez, Arturs Medveckis, Tamāra Pīgozne, Aivars Pīgoznis, Svetlana Surikova 2019
7 Sabiedrība un kultūra Institute of Educational Sciences (IES) Rakstu krājums Arturs Medveckis 2019
8 Satisfaction with Environment of Regional Health Care Institution: Patients’ Opinions and Societal Stereotypes. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Arturs Medveckis, Tamāra Pīgozne 2019
9 Self-actualization opportunities for immigrants in the context of diversity Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lāsma Latsone, Linda Pavītola 2019
10 The risks created by learning overload for grade 1-3 pupils Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Agate Cukura, Pāvels Jurs 2019
11 Vēro, vērtē, rīkojies. Metodiski materiāli pirmsskolai un sākumskolai vērtībās balstītu un drošu uzvedības ieradumu veidošanās veicināšanai Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Agrita Tauriņa 2019
12 Vizuālā māksla skolēnu radošuma un tā potenciāla veicināšanā mūsdienu izglītības sistēmā. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Gunta Krastiņa, Alīda Samuseviča 2019
13 Blooming in the dark Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
14 Characteristics of Youth Civic Engagement in Liepaja city. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
15 Exploring Teachers’ Attitude in the Context of Inclusive Education. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
16 Iekļaujošās izglītības izaicinājumi un perspektīvas pedagoģiskajā procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lolita Apsēna, Pāvels Jurs 2018
17 LANGUAGE AS A TOOL FOR DEVELOPING OF HUMOUR IN PRESCHOOL CHILDREN Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Irina Strazdiņa 2018
18 Liepājas mākslas notikumi: Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas nodaļas docētāju radošā darbība 2017.gada otrajā pusgadā Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
19 Mākslas aktualitātes cilvēka izglītībā un dzīvē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2018
20 Pedagogical relationships as an aspect of music teachers` professional competence Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Linda Pavītola 2018
21 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Institute of Educational Sciences (IES) Monography Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
22 rakstu krājums "Sabiedrība un kultūra" Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication 2018
23 Some Aspects of Improving the Professional Competence of Social Work Pactitioners Working with Asylum Seekers. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Erkena, Svetlana Lanka 2018
24 Summer Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
25 THE BASIC PRICIPLES OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS EDULEARN18 Proceedings Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2018