Publications: Rakstu krājums

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Latviešu valodas apguve. XII Starptautiskais baltistu kongress: starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums Dace Markus 2021
2 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums 2019
3 Piemares ļaudis un likteņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums 2019
4 Sabiedrība un kultūra Institute of Educational Sciences (IES) Rakstu krājums Arturs Medveckis 2019
5 Valodu apguve: problēmas un perspektīva -none- Rakstu krājums 2019
6 Vārds un tā pētīšanas aspekti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums 2019
7 Valodu apguve: problēmas un perspektīva: zinātnisko rakstu krājums, XIII/XIV Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums Diāna Laiveniece 2018