Title in original language
Latviešu valodas apguve. XII Starptautiskais baltistu kongress: starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitāte
Publication Type
Rakstu krājums
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Educational sciences , Languages and Literature science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
DOI https://doi.org/10.37384/LVA.2021.001, ISBN 9789934608100