Title in original language
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitāte
Publication Type
Rakstu krājums
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Humanities and Arts
Authors
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 2500-9508