Title in original language
Pamatizglītības skolotāja profesionalitāte mācību satura un valodas integrētas apguves nodrošināšanai.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Proceedings of the International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Institute of Educational Sciences (IES)
Field of research
Educational sciences
Authors
Project
Latviešu valoda
DOI, ISBN, ISSN
DOI http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol2.3805