Publications: Zenta Anspoka

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Latviešu mācībvalodas un mazākumtautību izglītības iestāžu vidusskolēnu latviešu valodas kompetence: salīdzinošais pētījums Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2021
2 The research of Latvian Language Competence of Secondary Education Institution Graduates for Career Development. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2021
3 Youth Values: Analysis Outcomes of Latvia Secondary School Students’ Essays Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2020
4 Pamatizglītības skolotāja profesionalitāte mācību satura un valodas integrētas apguves nodrošināšanai. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2019