Publications: Zenta Anspoka

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Latviešu mācībvalodas un mazākumtautību izglītības iestāžu vidusskolēnu latviešu valodas kompetence: salīdzinošais pētījums Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2021
2 Latviešu valodas lietpratība un tās pilnveides iespējas vidusskolā. Metodisks līdzeklis skolotājiem, mācību līdzekļu autoriem un vērtētājiem Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Zenta Anspoka, Sanita Martena 2021
3 The research of Latvian Language Competence of Secondary Education Institution Graduates for Career Development. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2021
4 Youth Values: Analysis Outcomes of Latvia Secondary School Students’ Essays Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2020
5 Pamatizglītības skolotāja profesionalitāte mācību satura un valodas integrētas apguves nodrošināšanai. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2019