Publications: Linda Krastiņa

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Latviešu valodas apguve diasporā, izmantojot Classflow izglītības platformu: process un rezultāti Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka, Linda Krastiņa 2022