Title in original language
Latviešu mācībvalodas un mazākumtautību izglītības iestāžu vidusskolēnu latviešu valodas kompetence: salīdzinošais pētījums
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Latviešu valodas apguve. XIII Starptautiskais baltistu kongress: rakstu krājums, 119–141 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Institute of Educational Sciences (IES)
Field of research
Educational sciences , Languages and Literature science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
DOI https://doi.org/10.37384/LVA.2021.001, ISBN 978-9934-608-10-0