Publications: Gunta Krastiņa

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Apdāvinātības, spēju un talanta potenciāla izaugsme neformālā mākslas studijā -none- Scientific publication Gunta Krastiņa 2020
2 Vizuālā māksla skolēnu radošuma un tā potenciāla veicināšanā mūsdienu izglītības sistēmā. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Gunta Krastiņa, Alīda Samuseviča 2019
3 Vizuālās mākslas loma mūsdienu sabiedrībā un izglītībā -none- Scientific publication Gunta Krastiņa 2018
4 Vizuālās mākslas loma mūsdienu sabiedrībā un izglītībā. The role of visual art in contemporary society and education -none- Scientific publication Gunta Krastiņa 2018