Publications: Institute of Educational Sciences (IES)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Vēro, vērtē, rīkojies. Metodiski materiāli pirmsskolai un sākumskolai vērtībās balstītu un drošu uzvedības ieradumu veidošanās veicināšanai Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Agrita Tauriņa 2019
2 Vizuālā māksla skolēnu radošuma un tā potenciāla veicināšanā mūsdienu izglītības sistēmā. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Gunta Krastiņa, Alīda Samuseviča 2019
3 Blooming in the dark Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
4 Characteristics of Youth Civic Engagement in Liepaja city. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
5 Exploring Teachers’ Attitude in the Context of Inclusive Education. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
6 Iekļaujošās izglītības izaicinājumi un perspektīvas pedagoģiskajā procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lolita Apsēna, Pāvels Jurs 2018
7 LANGUAGE AS A TOOL FOR DEVELOPING OF HUMOUR IN PRESCHOOL CHILDREN Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Irina Strazdiņa 2018
8 Liepājas mākslas notikumi: Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas nodaļas docētāju radošā darbība 2017.gada otrajā pusgadā Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
9 Mākslas aktualitātes cilvēka izglītībā un dzīvē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2018
10 Pedagogical relationships as an aspect of music teachers` professional competence Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Linda Pavītola 2018
11 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Institute of Educational Sciences (IES) Monography Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
12 rakstu krājums "Sabiedrība un kultūra" Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication 2018
13 Some Aspects of Improving the Professional Competence of Social Work Pactitioners Working with Asylum Seekers. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Erkena, Svetlana Lanka 2018
14 Summer Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
15 THE BASIC PRICIPLES OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS EDULEARN18 Proceedings Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2018
16 The dimension of values of three pedagogue generations in Latvia in self-reflection about professional identity. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Arturs Medveckis 2018
17 The Emerging Teachers’ Competence for Improving Healthy Lifestyle and Factors Impacting It Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
18 The perspective of tolerance in the context of youth civic attitude Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
19 The Physical Competence of Future Teachers as an Input Towards the Quality of the Pedagogical Activity Concept. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
20 Topicality of Integrating Art Therapy Work Forms Into Visual Art Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Klāsone 2018
21 Uz produktīvu mācīšanos orientētas vērtības debašu procesā. Sabiedrība. Integrācija. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča 2018
22 Zwischen gestern und morgen – die globale, regionale und nationale Dimension der Europaischen Union Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs 2018
23 A productive learning model in the debating process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
24 Aspects of Social Work Professional Ethics in The Context of Interagency Collaboration in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Svetlana Lanka, Lāsma Latsone, Vinita Vītola 2017
25 Bērnu audzināšanas grūtību tendences ģimenē un pirmsskolā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane 2017