Publications: Institute of Educational Sciences (IES)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Learning of Latvian Language in Pre-Schools in Linguistically Heterogeneous Situations Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021
2 Migrācijas krīzes izaicinājumi mūžizglītības kontekstā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Ilma Neimane 2021
3 Multidimensional characteristics of teacher’s professional competence – challenge and perspectives during education transformation process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Inta Kulberga 2021
4 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzēs Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2021
5 Mūzikas terapija II: pētniecība, pieredze, prakse, atmiņas Institute of Educational Sciences (IES) Monography Mirdza Paipare 2021
6 MŪZIKAS TERAPIJA: Metodes un tehnikas Institute of Educational Sciences (IES) Monography Mirdza Paipare 2021
7 Pedagogical challenges in Distance Learning during COVID-19 conditions – Experience of Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Inta Kulberga 2021
8 Pedagoģiskās mijiedarbības transformācija mācību procesā pandēmijas laikā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
9 RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF-EFFICACY AND COGNITIVE LOAD FOR STUDENTS IN DISTANCE LEARNING Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča, Mārtiņš Iltners 2021
10 Studentu veselīga dzīvesveida paradumi emocionālai labjūtei Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Helēna Vecenāne 2021
11 Study on youth’s safety sense Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kaspars Vārpiņš, Alīda Samuseviča 2021
12 Teacher’s identity development through reflection. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ekaterina Protassova, Ilze Miķelsone, Lāsma Latsone 2021
13 Teachers' Attitude and its Role in the Implementation of Sustainable Inclusive Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Linda Pavītola, Svetlana Ušča 2021
14 The Impact of Sociolinguistic Environment on the State Language Proficiency of Children from Ethnic Minorities in Preschool Educational Institution. Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere 2021
15 The importance of teacher’s attitude for multifaceted educational experience transfer to students' personal and professional development. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Linda Pavītola, Lāsma Latsone, Dina Bethere 2021
16 The promotion of self-directed learning in Pre-school: Reflection on teachers' professional practice Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Jana Grava, Vineta Pole 2021
17 The research of Latvian Language Competence of Secondary Education Institution Graduates for Career Development. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2021
18 The Role of Feedback in the Distance Learning Process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Elita Špehte, Pāvels Jurs 2021
19 Transformative Dimensions of Educational Change Context Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
20 Use of the concept of competence in adult education in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2021
21 Youth civic engagement – resource of social responsibility Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Inta Kulberga, Maija Ročāne 2021
22 21st century skills in the context of life quality Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inga Zeide, Indra Odiņa 2020
23 About Values of an International Education Project Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Anita Līdaka, Alīda Samuseviča 2020
24 Culture of pedagogical interaction in educational process management Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2020
25 Debašu didaktiskās strukturēšanas pieeja svešvalodu apguvē vecāko klašu skolēniem Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020