Publications: Pāvels Jurs

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Characteristics of Youth Civic Engagement in Liepaja city. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
2 Iekļaujošās izglītības izaicinājumi un perspektīvas pedagoģiskajā procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lolita Apsēna, Pāvels Jurs 2018
3 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Institute of Educational Sciences (IES) Monography Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
4 The perspective of tolerance in the context of youth civic attitude Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
5 Zwischen gestern und morgen – die globale, regionale und nationale Dimension der Europaischen Union Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs 2018
6 Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma pilsoniskās kompetences veidošanā. Metodisks līdzeklis Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Pāvels Jurs 2017
7 Liepājas 9. – 12. klašu skolēnu pilsoniskā attieksme. Pētījuma rezultāti. Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2017
8 The challenges of educational philosophy in the cultural space of Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Inta Klāsone 2017
9 The perspective of responsibility formation: challenges and opportunities Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Anita Līdaka, Alīda Samuseviča 2017