Publications: Pāvels Jurs

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Opportunities to Learn History and Culturology and to Develop Digital Competence in the Age of Information Technology Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Dina Bethere 2020
2 Pamatizglītības standarta raksturojums kontekstā ar 9.klašu skolēnu vērtību sistēmas un atbildības veidošanos Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
3 Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls Institute of Educational Sciences (IES) Monography Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
4 The impact of international youth exchange projects – becoming competent citizens Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs 2020
5 THE IMPACT OF THE MIGRATION CRISIS AND POSSIBLE SOLUTIONS IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane, Pāvels Jurs 2020
6 The Russian Language in Latvia - The Historic Linguistic Situation Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
7 The value and topicality of feedback in improving the learning process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Elita Špehte 2020
8 The risks created by learning overload for grade 1-3 pupils Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Agate Cukura, Pāvels Jurs 2019
9 Characteristics of Youth Civic Engagement in Liepaja city. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
10 Iekļaujošās izglītības izaicinājumi un perspektīvas pedagoģiskajā procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lolita Apsēna, Pāvels Jurs 2018
11 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Institute of Educational Sciences (IES) Monography Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
12 The perspective of tolerance in the context of youth civic attitude Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
13 Zwischen gestern und morgen – die globale, regionale und nationale Dimension der Europaischen Union Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs 2018
14 Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma pilsoniskās kompetences veidošanā. Metodisks līdzeklis Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Pāvels Jurs 2017
15 Liepājas 9. – 12. klašu skolēnu pilsoniskā attieksme. Pētījuma rezultāti. Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2017
16 The challenges of educational philosophy in the cultural space of Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Inta Klāsone 2017
17 The perspective of responsibility formation: challenges and opportunities Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Anita Līdaka, Alīda Samuseviča 2017