Publications: Maija Ročāne

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Debašu didaktiskās strukturēšanas pieeja svešvalodu apguvē vecāko klašu skolēniem Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020
2 Students’ self – directed learning in the process of debating Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020
3 Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana debašu procesā -none- Promotion work Maija Ročāne 2019
4 A productive learning model in the debating process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
5 Student’s Gains of Debating in the productive learning Process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
6 The Characteristics of socially Responsible Learning in the modern Context Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017