Publications: Maija Ročāne

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 ASSESSMENT STRATEGIES TO PROMOTE STUDENTS` LEARNING PROGRESS Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2021
2 Changing the paradigm in the values of education in the 20th century Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna, Maija Ročāne 2021
3 Youth civic engagement – resource of social responsibility Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Inta Kulberga, Maija Ročāne 2021
4 Debašu didaktiskās strukturēšanas pieeja svešvalodu apguvē vecāko klašu skolēniem Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020
5 Students’ self – directed learning in the process of debating Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020
6 Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana debašu procesā -none- Promotion work Maija Ročāne 2019
7 A productive learning model in the debating process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
8 Student’s Gains of Debating in the productive learning Process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
9 The Characteristics of socially Responsible Learning in the modern Context Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017