Publications: Ivita Pelnēna

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Izglītības vērtības autoritārisma perioda Latvijā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna 2022
2 Skolotāja pedagoģiskā darbība pašvadīta mācību procesa īstenošanā pamatskolas 1. – 3. klasē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ivita Pelnēna, Arturs Medveckis 2022
3 Changing the paradigm in the values of education in the 20th century Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna, Maija Ročāne 2021
4 Development of transversal skills in primary school (Classes 1-3): context of lifelong learning. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ivita Pelnēna, Arturs Medveckis 2021
5 Iekļaujošā izglītība skolotāju asociatīvajā skatījumā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele, Ivita Pelnēna, Elita Špehte, Dina Bethere 2021