Title in original language
Skolotāja pedagoģiskā darbība pašvadīta mācību procesa īstenošanā pamatskolas 1. – 3. klasē
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Pedagoģija: teorija un prakse. 11, 47-58 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Institute of Educational Sciences (IES)
Field of research
Educational sciences
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.37384/PTP.2022.11.047