Publications: Promotion work

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" tulkojums latviešu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Promotion work Sigita Ignatjeva 2021
2 Aktieru pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā -none- Promotion work Gatis Strads 2019
3 Dvīņu (7-10 gadi) individualitātes audzināšana / pašaudzināšana ģimenē -none- Promotion work Anita Dumbrauska 2019
4 Latviešu valoda kā svešvaloda: Lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās -none- Promotion work Inga Laizāne 2019
5 Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana debašu procesā -none- Promotion work Maija Ročāne 2019
6 Bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirmsskolā -none- Promotion work Jana Grava 2018
7 Bilingvālo rusofono pirmsskolas vecuma bērnu latviešu runas specifika : promocijas darba kopsavilkums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Promotion work Ingēra Tomme-Jukēvica 2018
8 Fonoloģiskais ikoniskums ekspresīvajos un operatīvajos tekstos sastatāmajā skatījumā -none- Promotion work Tatjana Smirnova 2018
9 Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Promotion work Ieva Ančevska 2018