Publications: -

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 A study on Latvian choir conductors’ professional experience in the aspect of voice ergonomics - Scientific publication Baiba Trinīte, Ilze Valce, Olga Blauzde, Mirdza Paipare, Dina Barute, Madara Ivane, Anete Krūza, Dina Sleže 2022
2 Apvērstās mācīšanās pieejas īstenošanas dizains mācību diferenciācijai skolēnu centrētā mācību procesā sākumskolā - Promotion work Kristīne Bārdule 2022
3 Bērna valodas attīstības veicināšana un valodas traucējumu korekcija Montesori pedagoģijas aspektā - Promotion work Gundega Tomele 2022
4 Choral Conductors Vocal Loading in Rehearsal Simulation Conditions - Scientific publication Baiba Trinīte, Dina Barute, Olga Blauzde, Madara Ivane, Mirdza Paipare, Dina Sleže, Ilze Valce 2022
5 Communication and Loneless in Student Enviroment Nowadeys and in Andrievs Niedra’s prose - Scientific publication Linda Zulmane 2022
6 Apsīšu Jēkabs un Rūdolfs Blaumanis: salīdzināmie aspekti - Scientific publication Benedikts Kalnačs 2021
7 Factors affecting willingness to fight for a country in the Latvian and Russian-speaking communities in Latvia - Scientific publication Ieva Bērziņa, Uldis Zupa 2021
8 Liepājas Jauno mediju mākslas arhīvs 2010–2210 - Other publications Anna Priedola, Paula Vītola, Diāna Bočkova 2021
9 Novada vēstures pētniecība: dažu piemēru analīze - Scientific publication Ārija Kolosova 2021
10 Potenciālais un pieejamais balss augstuma diapazons 6-12 gadus vecām meitenēm [The potential and working vocal range of girls aged 6 to 12] - Scientific publication Madara Ivane, Baiba Trinīte 2021
11 Skaudība. Kā to pamanīt citos un uzvarēt sevī - Monography Sandra Veinberga 2021
12 Starpkulturālās komunikācijas nozīme visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas veidošanā - Scientific publication Uldis Zupa 2021
13 The impact of sound field amplification systems on speech perception of pupils with and without language disorders in natural conditions - Scientific publication Baiba Trinīte, Arianna Astolfi 2021
14 The investigation of voice ergonomic factors in conductors - Scientific publication Baiba Trinīte, Olga Blauzde, Mirdza Paipare, Ilze Valce, Dina Barute, Madara Ivane, Dina Sleže 2021
15 Two Perspectives of Ecological Art - Scientific publication Maija Demitere, Jan Georg Glockner 2021