Publications: Ārija Kolosova

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Novada vēstures pētniecība: dažu piemēru analīze - Scientific publication Ārija Kolosova 2021
2 Ieskats drukātās reklāmas vēsturē 20. gadsimta 30. gados: daži Liepājas piemēri -none- Scientific publication Uldis Drišļuks, Ārija Kolosova, Inta Kulberga 2020
3 Lietuviešu iesaistīšanās Trešās atmodas kustībā Liepājā -none- Scientific publication Ārija Kolosova 2019
4 Starpdisciplinārās pieejas pieredze skolas un augstskolas kontekstā -none- Scientific publication Indra Kalniņa, Ārija Kolosova 2019
5 Trešās atmodas laika personības Liepājā -none- Scientific publication Ārija Kolosova 2019
6 Garīdzniecības pārstāvju iesaistīšanās Trešās atmodas kustībā -none- Scientific publication Ārija Kolosova 2018
7 1991.gada janvāra barikāžu notikumu atspoguļojums laikrakstā „Kurzemes Vārds” (1991 – 2001) -none- Scientific publication Ārija Kolosova 2017