Publications: Indra Kalniņa

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Starpdisciplinārās pieejas pieredze skolas un augstskolas kontekstā -none- Scientific publication Indra Kalniņa, Ārija Kolosova 2019