Title in original language
Vērtējummorfoloģijas līdzekļu analītiskā apraksta ietvars: spāņu un latviešu valodas vērtējumformu kontrastīvā analīze
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitāte
Publication Type
Promotion work
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
-
Field of research
Linguistics and Literary science
DOI, ISBN, ISSN
-