Publications: Ieva Ančevska

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 “Forschungen der lettischen Heiltradition: die interdisziplinären Aspekte“ Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Ieva Ančevska 2018
2 Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Promotion work Ieva Ančevska 2018
3 Maģiskās un rituālās darbības latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2018
4 Veseluma un veselīga dzīvesveida vērtības folklorā un tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2018
5 Ar dziedināšanu saistītie vārdi K. Karuļa “Latviešu etimoloģijas vārdnīcā" Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
6 Dzīvā tradīcija – dziedināšana Dundagas apkaimē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
7 Latviešu dziedināšanas tradīcija mūsdienu pētījumu kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
8 Ūdens latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
9 Vārdošana latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017