Publications: Ieva Ančevska

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Liepājas Universitātes folkloras krājuma veidošanās, apstrāde un digitālā pieejamība Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2022
2 Pateicības izpausmes folklorā psiholoģiskā kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2021
3 Dziedinošās darbības un to veicēji folkloras un valodas liecībās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2020
4 Latviešu dziedināšanas tradīcija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ieva Ančevska 2020
5 Lebendiger Heilort in Lettland Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2020
6 Ārstniecības augi un dziedināšana laika un valdošās varas kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2019
7 Augu dziedinošo īpašību raksturojums latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2019
8 “Forschungen der lettischen Heiltradition: die interdisziplinären Aspekte“ Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Ieva Ančevska 2018
9 Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Promotion work Ieva Ančevska 2018
10 Maģiskās un rituālās darbības latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2018
11 Veseluma un veselīga dzīvesveida vērtības folklorā un tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2018
12 Ar dziedināšanu saistītie vārdi K. Karuļa “Latviešu etimoloģijas vārdnīcā" Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
13 Dzīvā tradīcija – dziedināšana Dundagas apkaimē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
14 Latviešu dziedināšanas tradīcija mūsdienu pētījumu kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
15 Ūdens latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
16 Vārdošana latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017