Title in original language
Liepājas Universitātes folkloras krājuma veidošanās, apstrāde un digitālā pieejamība
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Letonica 47. 88-103 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Humanities and Arts
Authors
DOI, ISBN, ISSN
DOI 10.35539/LTNC.2022.0047.I.A.88.103