Publications: Irina Strazdiņa

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Pirmsskolas vecuma bērnu humora izjūtas attīstīšanas iespējas valodas apguves procesā ģimenē -none- Scientific publication Irina Strazdiņa 2019
2 LANGUAGE AS A TOOL FOR DEVELOPING OF HUMOUR IN PRESCHOOL CHILDREN Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Irina Strazdiņa 2018
3 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Institute of Educational Sciences (IES) Monography Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
4 PROMOTION OPPORTUNITIES OF STUDENTS’ COMPETITIVENESS DURING STUDY PROCESS Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Anita Līdaka, Irina Strazdiņa 2017
5 SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CRISIS INTERVENTION IN SOCIAL WORK PRACTICE Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Svetlana Lanka, Irina Strazdiņa 2017
6 The Pedagogical and Psychological Aspects of the Parent Education Content in the Context of the Upbringing Of Children Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Anita Līdaka, Irina Strazdiņa, Gundega Tomele 2017