Publications: Inta Klāsone

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Blooming in the dark Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
2 Liepājas mākslas notikumi: Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas nodaļas docētāju radošā darbība 2017.gada otrajā pusgadā Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
3 Mākslas aktualitātes cilvēka izglītībā un dzīvē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2018
4 Summer Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
5 Topicality of Integrating Art Therapy Work Forms Into Visual Art Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Klāsone 2018
6 Historical background of the importance of art Education in teacher training process in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Klāsone 2017
7 Possibilities of Application of Visual Art to Education Curriculum Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2017
8 SOME TOPICAL ASPECTS FOR IMPROVEMENT OF ART EDUCATION Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2017
9 The challenges of educational philosophy in the cultural space of Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Inta Klāsone 2017