Title in original language
Izglītības vides demokratizācija pirmsskolā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Pedagoģija: teorija un prakse. 58-69 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Institute of Educational Sciences (IES)
Field of research
Educational sciences
DOI, ISBN, ISSN
DOI https://doi.org/10.37384/ptp.2022.11.058