Title in original language
Izglītība un subjektīvā labizjūta pieaugušo dzīves kvalitātes novērtējuma kontekstā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
-none-
Field of research
Veselības un sporta zinātnes
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 1691-5887