Title in original language
Comparative analysis of career choices by students in Latvia and the UK
Publication language
English
Scientific journal or publisher of a monograph
4th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’18); Universitat Polit`ecnica de Val`encia, Valencia, pp. 1349 – 1357
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Latvian Academy of Sciences, Liepaja University
Scientific institute
Institute of Management Sciences (IMS)
Field of research
Economics and Entrepreneurship
Project
Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)
DOI, ISBN, ISSN
DOI dx.doi.org/10.4995/HEAD18.2018.8560, ISBN 788490486900, ISSN 26035871