Publications: Linda Lauze

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Latviešu valodas gramatikas izdevums angļu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Linda Lauze 2022
2 Studentu lingvistiskā attieksme pret kļūdām svešvalodu apguvē un lietojumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2022
3 Valodas līdzekļu izvēle mirušo personu identificēšanai Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2022
4 Vārdi pār lūpām Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Linda Lauze 2022
5 Gramatikas mācību satura variācijas pamatizglītības posmā: latviešu valodas standartu analīze (1992–2018). Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2021
6 Lingvistiskās attieksmes izpausmes uzrunas lietojumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2021
7 2. personas vietniekvārdu lietojums interneta ierakstos un komentāros Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2020
8 The system of pronominal address in Latvian: sociolinguistic aspect Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2020
9 Valodas kļūdas svešvalodu apguves procesā: studentu pieredzes atspoguļojums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2020
10 Dzīvā valoda. Autentiski mutvārdu teksti -none- Other publications Ilze Auziņa, Linda Lauze 2019
11 Latviešu valodas apguve Čehijā : intervija ar Kristīni Anti – latviešu valodas docētāju Kārļa Universitātē Prāgā un Masarika Universitātē Brno Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2019
12 Lingvistiskā attieksme pret svešinieku uzrunas lietojumā. -none- Scientific publication Linda Lauze 2019
13 Pakārtojuma vārdu ka un kad lietojums mutvārdu tekstā. -none- Scientific publication Linda Lauze 2019
14 Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Žurnāls Linda Lauze 2019
15 Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2018
16 Latviešu valodas apguve Varšavā : intervija ar Varšavas Universitātes Polonistikas fakultātes latviešu valodas lektorēm Lieni Gūtmani un Martu Gžibovsku Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
17 Starpniekvalodas un tulkošanas izmantojums latviešu valodas kā svešvalodas apguves procesā. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
18 Tu un jūs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Linda Lauze 2018
19 Use of Intermediary Language and Translating in Acquiring Latvian as a Foreign Language Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
20 Atvainošanās frāzes mutvārdu saziņā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2017
21 The Language Situation in Latvia: 2010-2015. A sociolinguistic study. (Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums.).Scientific Editor: L. Lauze Editor-in-Chief: G. Kļava Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ina Druviete, Valts Ernštreits, Kerrtu Kibbermann, Gunta Kļava, Evija Kļave, Indra Lapinska, Linda Lauze, Dite Liepa, Solvita Pošeiko, Inese Šūpule 2017
22 Translation and Dictionaries in Foreign Language Acquisition: the Case of the Latvian Language Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2017
23 Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 21 (1/2) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze, Gunta Smiltniece 2017
24 Vārdu secība mutvārdu izteikumos ar apzīmētāju un pielikumu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2017