Publications: Linda Lauze

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2018
2 Latviešu valodas apguve Varšavā : intervija ar Varšavas Universitātes Polonistikas fakultātes latviešu valodas lektorēm Lieni Gūtmani un Martu Gžibovsku Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
3 Starpniekvalodas un tulkošanas izmantojums latviešu valodas kā svešvalodas apguves procesā. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
4 Tu un jūs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Linda Lauze 2018
5 Use of Intermediary Language and Translating in Acquiring Latvian as a Foreign Language Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
6 Atvainošanās frāzes mutvārdu saziņā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2017
7 Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2017
8 The Language Situation in Latvia: 2010-2015. A sociolinguistic study. (Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums.).Scientific Editor: L. Lauze Editor-in-Chief: G. Kļava Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ina Druviete, Valts Ernštreits, Kerrtu Kibbermann, Gunta Kļava, Evija Kļave, Indra Lapinska, Linda Lauze, Dite Liepa, Solvita Pošeiko, Inese Šūpule 2017
9 Translation and Dictionaries in Foreign Language Acquisition: the Case of the Latvian Language Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2017
10 Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 21 (1/2) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze, Gunta Smiltniece 2017
11 Vārdu secība mutvārdu izteikumos ar apzīmētāju un pielikumu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2017