Publications: Linda Lauze

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 2. personas vietniekvārdu lietojums interneta ierakstos un komentāros Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2020
2 The system of pronominal address in Latvian: sociolinguistic aspect Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2020
3 Valodas kļūdas svešvalodu apguves procesā: studentu pieredzes atspoguļojums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2020
4 Dzīvā valoda. Autentiski mutvārdu teksti -none- Other publications Ilze Auziņa, Linda Lauze 2019
5 Latviešu valodas apguve Čehijā : intervija ar Kristīni Anti – latviešu valodas docētāju Kārļa Universitātē Prāgā un Masarika Universitātē Brno Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2019
6 Lingvistiskā attieksme pret svešinieku uzrunas lietojumā. -none- Scientific publication Linda Lauze 2019
7 Pakārtojuma vārdu ka un kad lietojums mutvārdu tekstā. -none- Scientific publication Linda Lauze 2019
8 Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Žurnāls Linda Lauze 2019
9 Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2018
10 Latviešu valodas apguve Varšavā : intervija ar Varšavas Universitātes Polonistikas fakultātes latviešu valodas lektorēm Lieni Gūtmani un Martu Gžibovsku Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
11 Starpniekvalodas un tulkošanas izmantojums latviešu valodas kā svešvalodas apguves procesā. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
12 Tu un jūs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Linda Lauze 2018
13 Use of Intermediary Language and Translating in Acquiring Latvian as a Foreign Language Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
14 Atvainošanās frāzes mutvārdu saziņā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2017
15 The Language Situation in Latvia: 2010-2015. A sociolinguistic study. (Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums.).Scientific Editor: L. Lauze Editor-in-Chief: G. Kļava Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ina Druviete, Valts Ernštreits, Kerrtu Kibbermann, Gunta Kļava, Evija Kļave, Indra Lapinska, Linda Lauze, Dite Liepa, Solvita Pošeiko, Inese Šūpule 2017
16 Translation and Dictionaries in Foreign Language Acquisition: the Case of the Latvian Language Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2017
17 Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 21 (1/2) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze, Gunta Smiltniece 2017
18 Vārdu secība mutvārdu izteikumos ar apzīmētāju un pielikumu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2017